O firmie

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w wykonawstwie instalacji dla budownictwa, w tym instalacji elektrycznych słabo- i silnoprądowych. W zakres naszych kompetencji wchodzą także pomiary elektryczne oraz przeglądy okresowe instalacji elektrycznych.

Oferujemy również usługi związane z usuwaniem awarii oraz modernizacją istniejących układów automatyki przemysłowej - oferta skierowana w szczególności do mniejszych przedsiębiorstw nie posiadających wewnętrznego działu utrzymania ruchu.

Jako uzupełnienie wyżej wymienionych usług oferujemy również wykonanie systemów monitoringu -  telewizji przemysłowej służącej jako element kontroli jakości pracy oraz zabezpieczenia mienia.

Oferujemy profesjonalizm i pełne zaangażowanie na każdym etapie prowadzonych prac począwszy od  projektu wstępnego i wyceny, aż po realizację i serwis.